Wordnet polsko-angielski

(a tax that is measured by the amount of business done (not on property or income from real estate) )
excise, excise tax

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

excise
podlegający opłatom ~zowym excisable

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C excise (duty)

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

excise tax, excise duty~a na benzynę tax on petrol ~a w Unii Europejskiej excise in the European Unionnałożyć na coś ~ę to levy an excise tax on sthpodlegać ~ie to be liable to excise wprowadzić ~ę to introduce a tax

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. excise tax, excise duty
2. (urząd) excise office ~a na …. excise on …. podlegać ~ie to be liable to excise

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EXCISE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

escise taxduty

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

excise, inland duty

Słownik techniczny polsko-angielski

f excise (duty)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

excise duty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Niektóre państwa członkowskie podniosły ograniczenia wiekowe, niektóre zwiększyły akcyzę na alkohol, a inne na przykład obniżyły limity stężenia alkoholu we krwi.
Some Member States have raised the age restrictions, some have increased taxes on alcohol and some have lowered the blood alcohol concentration limits, for example.

statmt.org

Zagraniczni operatorzy nie płacą nic za korzystanie z naszych dróg, ale brytyjska akcyza od oleju napędowego jest wyższa o 23 pensy na litrze, co daje konkurencji 15 % przewagę.
Foreign operators pay nothing to use our roads but UK diesel duty is as much as 23 pence a litre higher, giving competitors a 15% advantage.

statmt.org