ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

f bot. juka (Yucca)

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

f., bot. juka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Im Prinzip wächst sie nämlich überall auf der Welt -- Yucca, Tapioka, Maniok, Kassava - das ist alles dasselbe -- ein sehr stärkehaltiges Wurzelgemüse.
Tak naprawdę uprawia się ją na całym świecie - juka, tapioka, maniok, kasawa - to wszytko nazwy tej samej rośliny - warzywa o bulwach bogatych w skrobię.

TED