ä
ö
ß
ü
Słownik techniczny niemiecko-polski

allotriomorficzny, ksenomorficzny, obcopostaciowy