ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tkacki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Translate feature doesn't work on certain types of webpages or web content.
The Translate feature doesn't work on certain types of webpages or web content.

Google

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Sounds für Web Slices zu aktivieren.
Aby włączyć dźwięki dla obiektów Web Slice, należy wykonać następujące czynności:

Microsoft

Bilder von Ihrer Android-Galerie über die Web-Zwischenablage in Dokumente kopieren.
Kopiuj obrazy z galerii Androida do dokumentów przy użyciu schowka internetowego.

Google

Ein Web Slice ist ein bestimmter Bereich einer Webseite, den Sie abonnieren können.
Obiekt Web Slice to określony fragment strony sieci Web, który można subskrybować.

Microsoft

Im Cache: Google crawlt das Web und erstellt dabei Momentaufnahmen jeder Seite.
Kopia: Google indeksuje zawartość internetu i tworzy migawkę każdej strony.

Google