ä
ö
ß
ü
Słownik techniczny niemiecko-polski

wat m

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIELIZNA

WAT

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

f., geogr. część wybrzeża nie pokryta wodą podczas odpływu morza

m., fiz. wat

część wybrzeża nie pokryta wodą podczas odpływu morza

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Der Gesamt-Energiebedarf ist beim Start etwa 25 Watt und 16 bis 18 während des Flugs.
Całkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.

TED

Wenn die Turbine eingesetzt ist, wird sie 8000 Watt Elektrizität erzeugen.
Gdy uruchomimy turbinę, będzie produkowała 8.000 watów energii, dzień i noc.

TED

Dieses kleine Biest, genau jetzt, produziert ein paar hundert Watt Strom.
Jeśli Segway porusza się 3 razy szybciej niż pieszy, 30-minutowy spacer trwa 10 minut.

TED

Wenn die Turbine eingesetzt ist, wird sie 8000 Watt Elektrizität erzeugen. ~~~ Tag und Nacht.
Gdy uruchomimy turbinę, będzie produkowała 8.000 watów energii, dzień i noc.

TED

Und es ist erstaunlicherweise soviel wie Ihr Laptop: Nur 10 Watt.
Zużywa jej w rzeczywistości tyle, ile laptop: tylko 10 watów.

TED