ä
ö
ß
ü
Słownik techniczny niemiecko-polski

rzędna poziomu wody, rzędna zwierciadła wody