ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

f biol. zarodnik

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPORA

ZARODNIK

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przetrwalnik

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

m., bot. zarodnik

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ich war im Stande eine Kultur in einer nicht Sporen bildenden Form zu züchten.
Udało mi się zmodyfikować hodowlę do formy nie produkującej zarodników.

TED

(Lachen) Jetzt, nach der Sporenbildung, haben die Sporen zurückgeschlagen.
(Śmiech) Po wysianiu zarodników działają one jak odstraszacz.

TED

Nach dem Bilden von Sporen, verfaulen sie.
Po wyprodukowaniu zarodników grzyby gniją.

TED

Aber Insekten sind nicht dumm und meiden Sporen, wenn sie in ihre Nähe kommen, also habe ich Kulturen, die keine Sporen bilden, gezüchtet.
Ale owady nie są głupie i unikały zarodników, gdy te się zbliżały więc zmieniłem kultury na nie produkujące zarodników.

TED