ä
ö
ß
ü
Słownik prawniczo handlowy niemiecko-polski Anna Słomczewska

sprawozdawca m

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

REPORTER

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

reportażysta

reporterski

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

m. reporter

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wir sind die Reporter unseres Volkes und die Sprecher für die äußere Welt.
Jesteśmy sprawozdawcami narodu, i łącznikami z zewnętrznym światem.

TED

Viele Reporter kommen in den Jemen und wollen eine Story über Al-Qaida oder Terrorismus schreiben.
Do Jemenu zjechało wielu reporterów, którzy chcieli napisać materiał o Al-Kaidzie lub terroryzmie.

TED

Das war, nachdem ich dem Reporter gesagt hatte, wir mussten sie ein paarmal, hin und wieder, sperren.
A wcześniej powiedziałem dziennikarzowi, że musieliśmy blokować je... sporadycznie i zawsze na krótko.

TED

Aber angenommen -- (Applaus) -- ein Reporter hätte 1987 George Bush sen.
W 1987 r. spytano George'a Busha seniora czy uznaje obywatelską i patriotyczną postawę Amerykanów - ateistów.

TED

Es nahmen sowohl Reporter als auch Produzenten teil.
Skłonili do udziału reporterów i producentów.

TED