ä
ö
ß
ü

Słownik częstych błędów

Przymiotnik remote znaczy oddalony, odległy, np. They lived in a remote village (Mieszkali w odległej wiosce). Czasownik abandon znaczy opuszczać, pozostawiać, stąd przymiotnik abandoned to opuszczony, wyludniony (obszar), np. It was an abandoned city (To było wyludnione miasto)