ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Pop

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jedes Mal, wenn diese Zelle ausgewählt wird, erscheint ein kleiner Pop-up-Dialog.
Po każdym wybraniu tej komórki zostanie wyświetlone niewielkie okno dialogowe.

Google

Klicken Sie auf das Symbol, um eine Liste der blockierten Pop-ups anzuzeigen.
Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić listę zablokowanych wyskakujących okienek.

Google

Suchen Sie nach anderen Einstellungen, etwa für Pop-ups oder Downloads?
Szukasz innych ustawień, takich jak ustawienia wyskakujących okienek lub pobierania?

Google

Deaktivieren Sie den BellSouth-Pop-up-Blocker mit den folgenden Schritten:.
Wyłącz program BellSouth Popup Blocker, wykonując następujące kroki:.

Google

Klicken Sie anschließend wieder auf die Zelle, um den Pop-up-Dialog mit der URL aufzurufen.
Aby ponownie otworzyć wyskakujące okno z adresem URL, kliknij ten tekst.

Google