ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OPIUM

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

opiumowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Falls die Religion das Opium der Massen ist, dann ist für mich die Musik meine einzige Droge.
Jeżeli religia jest opium dla mas, to muzyka jest moim jednym jedynym narkotykiem.

TED

In China fand 1858 der Sieg der Britischen Truppen im Opium Krieg statt.
W 1858 w Chinach wojska brytyjskie zwyciężyły wojnę opiumową.

TED

Es bedeutete, mit Opium für chinesische Waren zu bezahlen.
To oznaczało płacenie opium za chińskie towary.

TED

Baumwolle konkurriert nicht mit Opium.
To stworzyłoby miejsca pracy.

TED