ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f, -, -en ciężar m
brze-mię n
jmdm zur ~ fallen być dla kogoś ciężarem

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRZEMIĘ

CIĘŻAR

ŁADUNEK

OBCIĄŻENIE

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ciężarowy

ładowny

Słownik architektury niemiecko-polski

(f) obciążenie n, ciężar

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

niemęskoos. podatki

m. ładunek

n. obciążenie

podatki

świadczenia pieniężne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dies ist Douglas Adams, ein großartiges Bild aus seinem Buch "Last Chance to See".
Douglas Adams na zdjęciu ze swojej książki "Ostatnia okazja, by ujrzeć".

TED

Until last year, these were the only match types at your disposal.
Until last year, these were the only match types at your disposal.

Google

With the cached snapshot feature you can see how your web page looked when we last indexed it.
With the cached snapshot feature you can see how your web page looked when we last indexed it.

Google

Diese zwei Laster, die sie am Ende sehen tragen beide je 12 Tanks komprimiertes Helium.
Każda z tych dwóch ciężarówek, które widać w tle, przewozi 12 zbiorników skompresowanego helu.

TED

Ich arbeitete dort für zwei Jahre, mir wurde klar, dass ich nicht zum Laster bauen geboren wurde.
Po dwóch latach zrozumiałem, że nie urodziłem się, by budować ciężarówki.

TED