ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

n bioch. podpuszczka

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podpuszczka

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

f. rennina

rennina

chymozyna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dies wurde vom MIT und Media Lab unter der hervorragenden Aufsicht von Prof.
Tymi rzeczami zajmowano się na MIT w Media Lab pod kierownictwem niesamowitego prof.

TED

Ich bitte Sie um Applaus für Adam Boulanger, Doktorant am MIT Media Lab und Dan Ellsey.
Powitajcie więc Adama Boulangera, doktoranta z MIT Media Lab i Dana Ellseya.

TED

Das ist ein anderes Projekt, das ich zusammen mit dem Sensible Cities Lab und CurrentCity.
A to kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab i CurrentCity.

TED

Wir gründeten unser eigenes Media-Lab, klingt nach einer wirklich tollen Geschichte.
Założyliśmy własne laboartorium mediów, brzmi to jak świetna sprawa.

TED

Das ist ein anderes Projekt, das ich zusammen mit dem Sensible Cities Lab und CurrentCity.org
A to kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab i CurrentCity.org.

TED