ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f, -, -en instytucja f

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSTYTUCJA

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Supranationale und internationale Institutionen gelten ebenfalls als zugelassene Schuldner.
Uprawnionymi dłużnikami są również instytucje ponadnarodowe i międzynarodowe.

ECB

Wenn wir wollen, dass diese Institution für uns arbeitet, müssen wir Bürokratie sexy machen.
Jeśli chcemy, by nam służyła, musimy sprawić, że biurokracja stanie się sexy.

TED

Teilnehmer sind die Institutionen der Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner.
Uczestniczą w niej instytucje Wspólnoty, państwa członkowskie i partnerzy społeczni.

europa.eu

Knapp ein Jahr später wurde eine solche Institution eingerichtet.
Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później.

europa.eu

Drei Institutionen teilen sich die Rechtsetzungsgewalt in der EU:
W procesie stanowienia prawa UE uczestniczą trzy główne instytucje:

europa.eu