ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HYBRYDOWY

Przykłady użycia

Aber ich habe gelernt, dass es fast unmöglich ist, einen neuen hybriden Pilz zu schaffen.
Teraz jednak wiem, że stworzenie nowej krzyżówki grzyba jest prawie niewykonalne.

TED

Es war ein Hybrid, der von Menschen gesammelte Informationen in unsere Landkarte einfügte.
Był to program, który brał dane zebrane od ludzi i umieszczał je na naszej mapie.

TED

Ein wahres Cross-Over Produkt ist die neue Hybrid Cargo Pocket Shorts aus dem Hause SCUBAPRO.
Spodenki Hybrid Cargo to wyjątkowo wszechstronny produkt SCUBAPRO.Wyprodukowane

SCUBAPRO

Sehen Sie wie diese zwei großen Protozellen, die hybriden, sich verbinden.
Obserwujcie jak te dwie duże protokomórki, hybrydowe, zlewają się.

TED

Wir haben eine andere Möglichkeit, an der wir in unserem Labor arbeiten, nämlich Hybriden zu bauen.
Mamy też inną możliwość, nad którą właśnie pracujemy, mianowicie budowanie hybryd.

TED