ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

m gleb. detrytus

m wet. masa tkankowa bezpostaciowa