ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

kapitał obarczony ryzykiem, kapitał podwyższonego ryzyka