ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f, -, -n szansa f

Słownik nieruchomości niemiecko-polski

szansa, okazja

Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

szansa f

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OKAZJA

SZANSA

Słownik częstych błędów

Zwrot szanse na coś to chances of sth, np. My chances of getting this job are quite fair (Moje szanse na dostanie tej pracy są całkiem duże). Warto zwrócić uwagę na zwrot take a chance (to do sth), który znaczy zaryzykować, robiąc coś. F także opportunity/chance

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Die Chance, wenn wir verbunden sind, liegt darin, Erfolge und Misserfogle zu teilen.
Możliwością, jaką daje nam łączność to dzielenie się porażkami i sukcesami.

TED

Es werden also viele Chancen um Wikipedia herum entstehen überall auf der Welt.
Na całym świecie pojawi się więc dużo możliwości wykorzystania Wikipedii.

TED

Dies ist Douglas Adams, ein großartiges Bild aus seinem Buch "Last Chance to See".
Douglas Adams na zdjęciu ze swojej książki "Ostatnia okazja, by ujrzeć".

TED

Rassismus, Depression, dass Leute wie ich im Leben keine Chance kriegen.
O rasizmie, ucisku, o tym, że ludzie tacy jak ja nie mają lekko w życiu.

TED

Nutze diese Chancen und trage deinen Teil zur aktiven Gestaltung unserer Demokratie bei!
Skorzystaj z możliwości i przyłącz się do aktywnego tworzenia demokracji!

europa.eu

Daher bin ich den Eisbären sehr dankbar, dass sie mir die chance geben, wieder in der Beko BBL zu spielen', sagte Allen, der am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Düsseldorf sein Debüt für Bremerhaven geben soll.

feedproxy.google.com

Daher bin ich den Eisbären sehr dankbar, dass sie mir die chance geben, wieder in der Beko BBL zu spielen', sagte Allen, der am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Düsseldorf sein Debüt für Bremerhaven geben soll.

feedproxy.google.com

Gastgeber Katar hat seine chance auf das Viertelfinale beim Asien-Cup gewahrt.

feedproxy.google.com