ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

oznakowanie CE, oznakowanie zgodności CE, oznakowanie znakiem zgodności CE