ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f, -, -s płyta kompaktowa (skrót od: CD-Platte)

Słownik turystyki niemiecko-polski

płyta kompaktowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Geben Sie einen Namen für die CD ein, und klicken Sie anschließend auf Weiter.
Używając klawiatury, wpisz nazwę dysku CD, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Microsoft

Beachten Sie, dass nicht alle CD-Player CD-RW-Datenträger wiedergeben können.
Należy zauważyć, że nie na wszystkich odtwarzaczach CD można odtworzyć dyski CD-RW.

Microsoft

Wenn dem Adapter keine CD beiliegt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Jeśli do karty nie było dołączonej żadnej płyty CD, przejdź do następnego kroku.

Microsoft

Wenn Sie über einen externen CD-Brenner verfügen, starten Sie den CD-Brenner neu.
Jeśli używasz zewnętrznej nagrywarki dysków CD, uruchom ponownie nagrywarkę.

Microsoft