ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kafeteria

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Letzten Monat war ich bei Google, und wow, was für eine Cafeteria!
W zeszłym miesiącu byłem w siedzibie Google i ich bufet – rany!

TED

In die Großmarkthalle werden ein Besucherzentrum, ein Mitarbeiter-Restaurant, eine Cafeteria und Konferenzräume eingebaut.
W Grossmarkthalle będą się mieścić: centrum dla zwiedzających, stołówka pracownicza, kawiarnia i sale konferencyjne.

ECB

" Und zwei von ihnen, zwei von etwa 20 Forschern am APL sitzen in der Cafeteria bei einem lockeren Gespräch mit einigen Kollegen.
Zaczynają rozmawiać i jeden mówi: "Hej, ktokolwiek próbował tego posłuchać?

TED

" Und zwei von ihnen, zwei von etwa 20 Forschern am APL sitzen in der Cafeteria bei einem lockeren Gespräch mit einigen Kollegen.
Dwóch z nich, około 20-letnich badaczy z tego laboratorium, siedzi przy stoliku w stołówce, rozmawiając luźno z kilkoma kolegami.

TED

Das ist so nebenbei unsere Cafeteria.
A to jest nasza stołówka.

TED