ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemieckiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACKERBAUKUNDE

AGRONOMIE

Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki© prof. dr hab. Lesław Zimny

Agronomie f, Ackerbaulehre f

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

f. Agrarwissenschaft

Agrarwissenschaft