ä
ö
ß
ü
Słownik religii polsko-niemiecki

Adventist (in) m (f)