ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski© prof. dr hab. Lesław Zimny

f ochr. uszkodzenie roślin przez pestycydy zniesione przez wiatr