ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik niemiecko-polski

niemęskoos. prace rozbiórkowe

roboty rozbiórkowe

prace rozbiórkowe