ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

agrot. odorać (kawałek obcego pola)