à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[id
10.gif' />
tifje] vt identyfikować
utożsamiać (une chose à <
avec>
une autre
coś z czymś)

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UTOŻSAMIĆ

UTOŻSAMIAĆ

ZIDENTYFIKOWAĆ

IDENTYFIKOWAĆ

ROZPOZNAĆ

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

określać

upodobniać