à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

m don, cadeau m
dać coś komuś w darze faire don de qch à qn

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CADEAU

PRéSENT

DON

OFFRANDE

TALENT

GéNIE

ART

SPéCIALITé

FACULTé

SACRIFICE

HOMMAGE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) donation

Słownik religii polsko-francuski

don m

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

codon

donation