Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika zymologia;

Wordnet angielsko-polski

(the branch of chemistry concerned with fermentation (as in making wine or brewing or distilling) )
zymologia
synonim: zymology