Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia zygota;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C zygota

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zygota f, jajo zapłodnione przez plemnik

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zygota, jajo zapłodnione przez plemnik

Wordnet angielsko-polski

( (genetics) the diploid cell resulting from the union of a haploid spermatozoon and ovum (including the organism that develops from that cell) )
zygota
synonim: fertilized ovum

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zygota