Słownik techniczny angielsko-polski

jon dwubiegunowy, jon obojnaczy, jon amfoteryczny