Nowoczesny słownik angielsko-polski

rodzaj sucharka

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'zwaIb{k(też Zwieback (r) ) n Sucharek
sucharki Every Saturday, for as long as I can remember, my mother baked zwieback (Co sobota, jak tylko sięgam pamięcią, matka piekła sucharki) - Christian Science Monitor (1982) Zwieback is often given to babies (Sucharki daje się często dzieciom) - Jonathan Crowther (1999) Most children are supposed to be eating rice cereal and chewing on zwieback (Większość dzieci jada zwykle papkę z płatków ryżowych i przegryza sucharki) - Boston Globe (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CWIBAK