Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zuluski;

(Noun) Zulus(ka);

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Zulus
zuluski

Nowoczesny słownik języka angielskiego

Zulus, zuluski

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Zulus

język zuluski

Słownik internautów

zuluski
język zuluski
Zulus

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He's out there working with the first ever women's soccer team in Kwa-Zulu Natal, Siyathemba, and they can tell it better.
Pracuje w terenie z pierwszą żeńską drużyną piłki nożnej w Kwa-Zulu-Natal, w Siyathemba. ~~~ Oni opowiedzą o tym najlepiej.

TED

Zulu Seven to Panda Four.
Zulu Siedem do Pandy Cztery.

OpenSubtitles

MP to Zulu Seven.
MP do Zulu Siedem.

OpenSubtitles

Zulu Seven to MP.
Zulu Siedem do MP.

OpenSubtitles

You went to Zulu area together with that man?
Byłeś na terenie Zulu razem z nim?

I see you took Preston up to zulu.
Widzę, że przepuściłeś Prestona i jego strzelca przez „Zulu”.

What time local is 2000 Zulu?
Zulu to jaki czas lokalny?

Zulu 9 following, proceeding towards the city.
Zulu 9, mam go, idzie w kierunku miasta.

The news reported... that the Zulu are infected with the Ebola virus.
Telewizja podała w wiadomościach... ...że Zulu są zainfekowani wirusem Ebola.

Zulu Seven to Panda Four. We have taken over your pursuit.
Zulu Siedem do Pandy Cztery. Przejęliśmy pościg.

Subunits Lima Zulu 1, 2 and 3, converge on the crypt.
Lima Zulu 1 , 2 i 3, zejdźcie do krypty.

I'il be with my Zulu pals.
Będę z moimi kolegami Zulusami.

Message understood at 1433 Zulu.
Wiadomość odebrana o 14:33 czasu Zulu.

Like an African Zulu man.
Jak afrykański Zulus.

Zulu Seven to Heading west on Old Church Road.
Zulu Siedem do Zmierza na zachód Old Church Road.

Zulu One-Four-Niner, please confirm your contact and his status.
Proszę potwierdzić swój kontakt i jego status.

Actually, my Zulu name is Nokuthula.
Właściwie, moje afrykańskie imię to Nokuthula.

Zulu 3, respond.
Zulu 3, odpowiedz.

You can't kill no big Yaphet Kotto-looking Zulu nigga.
Nie dasz rady zabić wielkiego Yaphet Kotto-wyglądającego jak zuluski murzyn.

Body Alpha to Zulu.
Body Alpha do Zulu.

What's your status, Lima Zulu 4?
Podaj swój status, Lima Zulu 4.

Command, we have visual on Baker, Zulu, Niner.
Mamy kontakt wzrokowy na Baker, Zulu, Niner.

You're always talkin' about Shaka Zulu.
Zawsze mówisz o Shaka Zulu.

Zulu Seven to Panda Four.
Zulu Siedem do Pandy Cztery.

Alpha Zulu 6-8-9er. Standing by.
Alfa Zulu 6-8-9, w pogotowiu.

Thinks he's goddamn Shaka Zulu.
Myśli, że jest cholernym Shaka Zulu.

Think cold! –Bravo Zulu!
Myśl o zimnie! O prawdziwym zimnie! Bravo Zulu!

Commence zulu delta on my mark...
Zulu delta, wchodzimy na mój znak…

Transmission 11, received '68, December 30, 0500 hours. Sector King, Zulu, King.
Transmisja 11 otrzymana w 1968, 30 grudzień,... godzina 05:00,... strefa King Zulu King.

Delta... tango zulu.
Delta... tango zulu.

Visual on Fox 1, heading North along Treadgold Street. Zulu 8, Fox 2's location.
Widzę Lisa 1, kieruje się na północ wzdłuż Treadgold Street.

Alpha, Alpha, Bravo, Echo, Charlie, Zulu, Tango.
Alpha, Alpha, Bravo, Echo, Charlie, Zulu, Tango.

This is helicopter Golf Hotel Zulu Zulu Tango.
Tu helikopter hotelu Golf Zulu Zulu Tango.

Yankee Doodle Floppy Disk, this is Foxtrot Zulu Milkshake. Request permission to land.
Yankee DoodIe Stacja Dyskietek, tu Foxtrot ZuIu Mlecznyszejk. proszę o pozwolenie na lądowanie.

Delta, Delta, Sierra, Bravo, Zulu, Delta, Tango.
Delta, Delta, Sierra, Bravo, Zulu, Delta, Tango.