Słownik audio-video Montevideo

dawne urządzenie do wywoływania wrażenia ruchu obrazów, złożone z dwóch wirujących cylindrów