Nowoczesny słownik angielsko-polski

zooplankton

Wordnet angielsko-polski

(animal constituent of plankton
mainly small crustaceans and fish larvae)
zooplankton

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

plankton zwierzęcy
zooplankton