Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna zoofilia, sodomia;
zoophile - (Noun) zoofil, sodomita; obrońca praw zwierząt;

Wordnet angielsko-polski

(a sexual attraction to animals)
zoofilia, sodomia
synonim: zoophilism