Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zbliżanie kamerą;
zoom - (Verb) mknąć, pędzić, gwałtownie wznosić się;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zbliżanie, "
najazd"
kamerą, zbliżenie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

"
najazd"
kamerą, zbliżanie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

silnie zwyżkujący~ equities silnie zwyżkujące kursy akcji~ prices silnie zwyżkujące ceny~ shares silnie zwyżkujące akcje

Słownik internautów

zmiana ogniskowej, przybliżanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zbliżenie

Słownik techniczny angielsko-polski

świeca f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This one we're zooming in on is somewhere between 100,000 and a million galaxies in that small region.
Ta jedna do której się przybliżamy, ma między 100 000 a milionem galaktyk w tak małej przestrzeni.

TED

So zooming back out real quick, we see, again, the U.S. -- you get Florida down in the right-hand corner.
Oddalając się bardzo szybko, zobaczymy, znowu, USA. ~~~ Widzicie Florydę w prawym dolnym rogu.

TED

So we're zooming in here just to show you a little bit of it.
A z góry na dół w zależności jak stabilne są.

TED

We're going to keep zooming in.
Nadal będziemy się zbliżać.

TED

So we're zooming in.
W tym rejonie jest od 100 000 do miliona galaktyk.

TED

You must be crazy, zooming around on a broom in public!
Musisz być szalona, tak publicznie śmigać na miotle.

We're zooming around Mars and all of that exploration, which is marvelous.
Krążymy dookoła Marsa i te wszystkie cudowne eksploracje.

He's zooming in on this girl.
Robi zblizenie na tą dziewczynę.

You're a jet plane zooming towards the future, Mr Klotz.
Pan jest jak odrzutowiec, który zmierza w przyszłość, panie Klotz.

zooming along paradise road in the white whale.
Zbliżenie na Paradise Road i białego wieloryba.