Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) warkot, brzęczenie;

(Verb) mknąć, pędzić, gwałtownie wznosić się;
zoom out - przesunąć obiektyw na inny cel;
zooming - (Noun) zbliżanie kamerą;
zoom in - celować, nastawiać obiektyw na cel; robić najazd;
zoom on sth - (Phrasal Verb) najeżdżać na coś kamerą;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (noise) warkot
buczenie
(photo) ~ lens zoom
obiektyw o zmiennej ogniskowej.vi mknąć
pędzić
to ~in przyblżać, robić najazd

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mknąć, pędzić, gwałtownie wznosić się
~ in celować, nastawiać obiektyw (fotoaparatu, kamery) na cel
~ out przesunąć obiektyw na inny cel

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pełny ekran

zbliżenie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s transfokator
~ lens obiektyw z transfokatorem, obiektyw o zmiennej ogniskowej

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vi śmignąć
popędzić przemknąć obok (z hałasem)
pot. wzrastać
film to zoom in (on sth) - najeżdżać (kamerą) na coś
n warkot

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WARKOT

BUCZENIE

BRZĘCZENIE

BRZĘK

WARKOTAĆ

WZNIEŚĆ SIĘ PIONOWO W GÓRĘ

BRZĘCZEĆ

ZABRZĘCZEĆ

BUCZEĆ

NUCIĆ

SZYBKO PRZEJECHAĆ Z WARKOTEM

NAGLE WZROSNĄĆ (O KOSZTACH)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V mknąć
V szybować
V Phras najeżdżać
N Comp obiektyw ze zmienną ogniskową

Słownik internautów

przybliżać, powiększać
powiększalnik

Słownik audio-video Montevideo

obiektyw zmiennoogniskowy, transfokator

transfokator, transfokacja, zmiennoogniskowość, zoom
obiektyw o zmien- nej ogniskowej
efekt uzyskiwany w urządzeniach tv z techniką cyfrową - część zapamiętanego obrazu może być odtworzona na ekranie dając efekt zbliżenia - tak jak przy zbliżeniu obiektywem o zmiennej ogniskowej

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

wejść gdzieś bez płacenia, wśliznąć się gdzieś bez płacenia/ za darmo (np.: na koncert, do kina itp.)

wciąć się (na imprezę, prywatkę bez zaproszenia)

(także zoom off) lecieć, znikać, iść, wyjść

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

furczeć

poderwać

podrywać

powiększenie

wzlecieć

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotn. pionowe poderwanie samolotu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

With remote zoom you can change your viewing angle to fit the coverage area.
Ze zdalnym powiększeniem można zmienić kąt patrzenia, aby dopasować obszar pokrycia.

Axis

To zoom in and out on your drawings, click the Zoom button in the toolbar.
Aby powiększyć lub pomniejszyć rysunek, kliknij przycisk Powiększ na pasku narzędzi.

Google

Income there stayed stagnant, as it zoomed ahead in the rest of the world.
Dochód tam pozostał stały, podczas gdy gdzie indziej na świecie się zwiększał.

TED

Or we can zoom out to the table of contents, and the video keeps playing.
Można też po prostu oddalić do spisu treści a animacja dalej będzie grała.

TED

Let's zoom in on one of the most strategic areas of the world, Eastern Eurasia.
Przyjrzyjmy się jednej z najbardziej strategicznych części świata, wschodniej Euroazji.

TED

And then we need to zoom in on the moose head.
A potem zrobimy zoom na głowę łosia.

If you're going to be a serious photographer, you need a good zoom lens.
Jeśli masz być poważnym fotografem, musisz zająć się obiektywami.

Over here is your camera, with 1 00-to-1 zoom lens.
Tu jest kamera z obiektywem o powiększeniu od 1 do 100.

Can we zoom in on his left cheek and forehead, Sylvia?
Możemy zrobić zbliżenie na lewy policzek i czoło, Sylvia?

Zoom slides left, almost gets tackled by his own player!
Zoom przechodzi na lewo, prawie blokuje go jego wlasny gracz!

Get me a wide shot, then zoom in.
Daj mi szerokie ujęcie i zbliżenie.

Let's zoom out to what that could mean.
Oddalmy się i zobaczmy, co by to znaczyło.

Zoom into it and see where it was taken.
na której, przybliżając, można zobaczyć gdzie zostałozrobione.

Zoom in on the girl in the pink dress.
Zbliż na dziewczynę w różowej sukience.

Tonino, zoom slowly, as if you were gliding over the stages.
Tonino, wolne zbliżenie, Tak jakbyś szybował nad studiem.

Can you zoom in on her face?
Możesz dać zbliżenie na twarz?

Can you zoom in and find him?
Możesz porobić zbliżenia i znaleźć go?

Zoom in right here on this spot.
Teraz zbliż do tego obszaru.

The registration, make him zoom to enrollment.
Rejestracja, zrób zbliżenie na rejestrację.

Can we zoom in tighter than that?
Do tego punktu. Możemy bardziej zbliżyć?

How many cameras have digital zoom? 5000?
Ile różnych kamer ma opcję cyfrowego zbliżenia?

Can you zoom onto the back?
Możesz zrobić zbliżenia na koniec demonstracji?

Led by Captain Zoom and his brother Concussion, the team saved many lives.
Dowodzona przez Kapitana Zoom'a i jego brata Concussion drużyna ta ocaliła wiele istnień.

And so, Zoom was reunited with his brother and a new Zenith team.
I tak właśnie Zoom ponownie zjednoczył się ze swym bratem i nową drużyną Zenith.

Yep. I know, let me zoom in.
Tak, wiem, daj mi przybliżyć.

Zoom lost his powers and his brother.
Zoom stracił swe moce i swojego brata.

The center of the dimensional probing is following Zoom here, from Long Beach.
Centrum badań wymiarowych śledzi Zooma aż tutaj, z Long Beach.

Chopper 43, can you zoom in?
Śmigłowiec 43, możesz zrobić zbliżenie?

Chris, zoom in on that.
Chris, zbliżenie przy tym ujęciu.

Zoom! Coming right at you.
I już do ciebie się zbliża!

Zoom in on that door.
Zbliż na te drzwi.

How do I zoom in?
Jak się przybliża?

Zoom in on Haiti, in outline here.
zbliżenie na Haiti, ten kształt tu.

Zoom in to the left.
Zbliżenie na lewo.

Zoom in on her hand.
Zrób zbliżenie na jej dłoń.

Unzip the boom and my lens goes zoom
Rozepnij więc boom, niech me soczewki zrobią zoom

Zoom in and rewind it slowly.
Zrób zbliżenie i powoli cofaj.

The kung fu zoom on Keanu.
Zbliżenie na Keanu.

But if I zoom in...
Ale na zbliżeniu...

Greg Smyth against Robitaille, and zoom!
Greg Smyth przeciwko Robitaillemu, i zoom !

uh, Chuck, zoom in on that, would ya?
Okej, uch, Chuck, zrób na to zbliżenie, mógłbyś?

Yeah, whoosh, zoom.
Yeah, świst, zbliżenie.

Does it have... what do you...? A zoom?
Czy ona ma... jak to się nazywa... zoom?

Autofocus, audio dubbing... digital zoom
Autofocus, podkładanie dźwięku, cyfrowe zbliżenie.

Hey, doesn't it zoom like...?
Hej, nie zbliża jak?. . .

Then zoom in... ..on that.
Więc daj zbliżenie... ..na to.