Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zoologiczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj zoologiczny: ~ garden ogród zoologiczny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj zoologiczny
zoological gardens - ogród zoologiczny

Wordnet angielsko-polski

(concerning the study of animals and their classification and properties
"zoological research")
zoologiczny

Słownik internautów

zoologiczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Last year, working for the Frankfurt zoological Society, we flew five black rhinos from a private reserve in South Africa to the Serengeti National Park.

www.guardian.co.uk

The animals will be trapped and given to the Royal zoological Society of Scotland, which houses beavers at its Highland wildlife park and is closely involved with the UK's only official beaver reintroduction scheme at Knapdale forest in Mid-Argyll.

www.guardian.co.uk

But what are the greatest zoological discoveries of all time? At BBC Wildlife magazine, a panel of judges has been mulling over the question.

www.guardian.co.uk

Judges thought he had staged his winning image of an Iberian wolf jumping over a gate by hiring a tamed wolf called Ossian from a zoological park in Madrid.

www.guardian.co.uk

(RO) I will speak about the issue of zoological parks in Romania.
(RO) Będę mówić o kwestii parków zoologicznych w Rumunii.

I also consider it is necessary to offer some time for implementing this plan, before making the decision to close the zoological parks that do not meet the legal requirements.
Uważam także za konieczne, aby przyznać pewien czas na wdrożenie tego planu, przed podjęciem decyzji o zamknięciu parków zoologicznych, które nie spełniają wymogów prawnych.

Nevertheless, bringing the 41 Romanian zoological parks up to European standards within the established deadline, namely by the end of this year, seems to be almost impossible to achieve.
Niemniej jednak dostosowanie 41 rumuńskich parków zoologicznych do standardów europejskich w ustanowionych terminach, czyli do końca tego roku, wydaje się niemalże niemożliwe do wykonania.

According to the assessments performed by some nongovernmental international organizations of this field, the transposition of the Directive regarding zoological parks into the Romanian legislation is considered one of the best in Europe.
Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez niektóre międzynarodowe organizacje pozarządowe w tej dziedzinie, transpozycja dyrektywy dotyczącej parków zoologicznych do ustawodawstwa rumuńskiego jest uważana za jedną z najlepszych w Europie.