Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia zoolatria, kult zwierząt;

Wordnet angielsko-polski

(the worship of animals)
animalizm, zoolatria
synonim: animal-worship