Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) syf, pryszcz;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (coll) pryszcz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

krosta

syf

Wordnet angielsko-polski

(a small inflamed elevation of the skin
a pustule or papule
common symptom in acne)
pryszcz, syf
synonim: pimple
synonim: hickey

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

pryszcz