Słownik techniczny angielsko-polski

lina dzielniowa okrężnicy