Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) syjonista/syjonistka;

(Adjective) syjonistyczny;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

syjonista

Słownik internautów

syjonistyczny
syjonista