Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda zebu;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zebu (zool.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zbeu

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bydło domowe garbate

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZEBU

Wordnet angielsko-polski

(domesticated ox having a humped back and long horns and a large dewlap
used chiefly as a draft animal in India and east Asia)
zebu, bydło domowe garbate