Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fanatyk/fanatyczka, gorliwiec;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C gorliwiec
zagorzalec

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gorliwiec, fanatyk, zagorzały zwolennik

Nowoczesny słownik angielsko-polski

fanatyk

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n (nad)gorliwiec
fanatyk

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GORLIWIEC

ZAGORZALEC

ŻARLIWIEC

Słownik internautów

fanatyk, zapaleniec

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zelant

zelota

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

and Matthew and Thomas, and James [the son] of Alphaeus, and Simon who was called the Zealot,
Mateusza, i Tomasza, Jakóba, syna Alfeuszowego, i Szymona, którego zowią Zelotes;

Jesus Army

We're not DNA zealots, but DNA is the cheapest, easiest to understand and easy to program material to do this.
Wybraliśmy DNA, bo to najtańszy i najłatwiejszy do zrozumienia i zaprogramowania materiał.

TED

The problem is there is no such thing as a viable democracy made up of experts, zealots, politicians and spectators.
Problem polega na tym, iż nie istnieje żywotna demokracja, złożona z ekspertów, fanatyków, polityków i widzów.

TED

He's a religious zealot, bent on total domination of every Human being in this galaxy.
Jest religijnym fanatykiem owładniętym chęcią totalnej dominacji nad każdą ludzką istotą w tej galaktyce.

Simon the Zealot held no profession. And the other four were fishermen.
Szymon nie miał zajęcia, a pozostali czterej także byli rybakami.

There's one more zealot in the world.
Jest o jednego więcej fanatyka na tym świecie.

So... are you a religious zealot, or just a die-hard Milton fan?
Więc... jesteś fanatykiem religijnym, czy ogromnym fanem twórczości Miltona?

Come on you zealot scum!
Niech przyjdzie na ciebie piana zelota!