Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Zelandia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Agreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)

statmt.org

The recent accidents in Chile and New Zealand will not allow us to forget this.
Ostatnie wypadki w Chile i Nowej Zelandii nie pozwalają nam o tym zapomnieć.

statmt.org

After liberalisation in New Zealand, blind people's services were ended.
Po wprowadzeniu liberalizacji w Nowej Zelandii zakończono świadczenie usług dla niewidomych.

statmt.org

And one of the first places I worked was a reserve called Goat Island in Leigh of New Zealand.
Jednym z pierwszych miejsc mojej pracy był rezerwat zwany Goat Island w Leigh, w Nowej Zelandii.

TED

New Zealanders are guided by the slogan 'Green, clean and safe'.
Nowozelandczykom przyświeca motto "Ekologiczna, czysta i bezpieczna”.

statmt.org

If you want your wife, bring the case to New Zealand.
Jak chcesz odzzyskać żonę, przywieź ją do Nowej Zelandii.

He came all the way from New Zealand to do this.
Przebył całą drogę z Nowej Zelandii żeby to zrobić.

You see, we really don't want to move out to New Zealand.
Nie chcemy się przeprowadzać do Nowej Zelandii.

He bought a house in New Zealand without my knowledge.
On kupił dom w Nowej Zelandii bez mojej wiedzy.

It was in 1893 that New Zealand gave women the vote.
To w roku 1893 Nowa Zelandia przyznała kobietom prawo głosu.

And the closest large body of land is New Zealand.
I, na pewno, ta duża masa ziemi jest Nowa Zelanda.

New Zealand want you to be in their stall.
Nowa Zelandia chce, byście wystapili w ich stoisku.

Every year, she acts like she's flying to New Zealand.
Co roku zachowuje się jakby leciała do Nowej Zelandii.

The only people who complained to me about it were from New Zealand, which is not a developing country.
Jedyne osoby, które skarżyły się na to, pochodziły z Nowej Zelandii, która nie jest krajem rozwijającym się.

After liberalisation in New Zealand, blind people's services were ended.
Po wprowadzeniu liberalizacji w Nowej Zelandii zakończono świadczenie usług dla niewidomych.

You come from a wealthy family of New Zealand sheepherders.
Pochodzisz z bogatej rodziny zajmującej się pasieniem owiec w Nowej Zelandii.

However, there is a move to criticise my country and New Zealand for the high level of emissions from agriculture.
Jednak wyrażono również krytykę względem mojego kraju i Nowej Zelandii za wysoki poziom emisji z rolnictwa.

A century and a half ago New Zealand had 1 million head of sheep; today it has 40 million.
Półtora wieku temu pogłowie owiec w Nowej Zelandii wynosiło 1 milion sztuk; dzisiaj wynosi 40 milionów.

You go to that New Zealand or whatever place
Jedź do tej Nowej Zelandii, czy gdzie tam chcesz.

Australia and New Zealand, according to their lands and customs?
Australii i Nowej Zelandii, zgodnie z ich prawami i zwyczajami?

I've got you a treasure from New Zealand.
Mam dla ciebie skarb z Nowej Zelandii.

New Zealand lorded it over the milk market.
Nowa Zelandia tyranizowała rynek mleka.

A ticket to New Zealand, a new identity, protection.
Bilet do Nowej Zelandii, nowa tożsamość, ochrona.

No, we don't get snakes in New Zealand.
Nie, nie mamy węży w Nowej Zelandii.

Sheila enjoys horse riding and comes from New Zealand.
Sheila lubi jazdę konną i pochodzi z Nowej Zelandii.

Welcome to New Zealand. The perfect location for our duel.
Witajcie w Nowej Zelandii, idealnym miejscu na nasz pojedynek.

He talked about hiking in New Zealand this summer...
Mówił o wyjeździe do Nowej Zelenadii w te wakacje...

The recent accidents in Chile and New Zealand will not allow us to forget this.
Ostatnie wypadki w Chile i Nowej Zelandii nie pozwalają nam o tym zapomnieć.

Such an important kick for New Zealand.
Ważne kopnięcie dla Nowej Zelandii.

Dogs? I've got over 200 people, ten winter teams to evacuate to New Zealand.
Mam tu ponad 200 ludzi, 10 zimowych ekip do ewakuacji do Nowej Zelandii.

If production is not profitable, we can of course buy in supplies from New Zealand, Australia and other countries.
Oczywiście, że jeżeli produkcja jest nieopłacalna, możemy surowce kupić w Nowej Zelandii, Australii bądź w innych państwach.

Let us look at the example of New Zealand, where rights to fishing grounds have been handed on from generation to generation.
Przyjrzyjmy się przykładowi Nowej Zelandii, gdzie prawa do łowisk przekazywano z pokolenia na pokolenie.

I'm just a tourist from New Zealand, I'm here on holiday.
Jestem tylko turystą z Nowej Zelandii, Na wakacjach.

This came back from New Zealand.
To przyszło z Nowej Zelandii.

New Zealand is one of the least polluted countries in the world, a fact of which it is justly proud.
Nowa Zelandia jest jednym z najsłabiej zaludnionych państw na świecie, z czego może być dumna.

Do we not realise that Irish and New Zealand agriculture feeds the world far beyond its borders?
Czy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rolnictwo Irlandii i Nowej Zelandii żywi świat daleko poza ich granicami?

But what about New Zealand?
A co z Nową Zelandią?

It's like New Zealand, only just grimmer.
Jest jak Nowa Zelandia tylko mroczniejsza.

First blood to New Zealand.
Pierwsze punkty dla Nowej Zelandii.

It's a duplicate of Severnaya, like your secret transmitters in New Zealand.
Taki sam jak w Siewiernaja. Jak wasze tajne nadajniki w Nowej Zelandii.

Tomorrow Australia is playing against New Zealand.
Dziś Australia gra przeciwko Nowej Zelandii.

And damaged electrical circuits from Hawaii to New Zealand.
I zniszczenie obwodów elektrycznych od Hawajów po Nową Zelandię

In New Zealand and a sister in South Africa.
W Nowej Zelandii, a siostra w południowej Afryce.

For example, New Zealand has developed special animal feeds, which are contributing greatly to limiting carbon dioxide emissions.
Na przykład Nowa Zelandia opracowała specjalną karmę dla zwierząt, która znacząco wpływa na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Some 227 000 tonnes arrive from New Zealand every year, i.e. twice the French production level.
Jakieś 227 000 ton rocznie przypływa z Nowej Zelandii, tj. dwa razy tyle, ile wynosi produkcja we Francji.

Hey, man, how was New Zealand?
Hej, jak tam Nowa Zelandia?

And Mr Watson of New Zealand I believe you know.
I pan Watson z Nowej Zelandii, już się znacie.

The next flight out of here goes nonstop to... Auckland, New Zealand.
Następny lot non-stop jest do Auckland w Nowej Zelandii.

Your New Zealand charge, right?
Twój Nowo Zelandzki podopieczny, prawda?

A good example of working ahead would be to undertake work in the country situated beneath the hole in the ozone layer, New Zealand.
Dobrym przykładem dla dalszych działań mogą być podejmowane prace w kraju, nad którym jest dziura ozonowa, tj. w Nowej Zelandii.

It's registered in New Zealand.
Jest zarejestrowana w Nowej Zelandii.

Well, you're not in New Zealand, you're in America.
Nie jesteś w Nowej Zelandii, tylko w Ameryce.

I travel a lot. I go to New Zealand. Been to Mexico.
Do Nowej Zelandii, bylem w Meksyku, Mexico- tak nazywają go tamtejsi.

Agreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)