Wordnet angielsko-polski

znal
synonim: zamac

Słownik techniczny angielsko-polski

znal m (stop Zn i Al)