Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Pronoun) twój; wasz; państwa;
you - (Pronoun) ty, wy; pan, pani, państwo;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

twój, wasz, pana, pani, państwa
~ sincerely/faithfully z poważaniem (w listach)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

pron twój, wasz, pański itd

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TWÓJ

WASZ

PAŃSKI

PAN: PANA

PANI

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

twój
wasz
pana
,,Z poważaniem''

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That is why we will do everything we can to support this great endeavour of yours.
I dlatego zrobimy, co w naszej mocy, aby wesprzeć europejskie dążenia.

statmt.org

There is no mention of this either in the Commission's proposal or in yours.
Kwestia ta nie jest poruszana ani we wniosku Komisji Europejskiej, ani w pana sprawozdaniu.

statmt.org

It has to be said, yours is a country that is experiencing problems.
Trzeba to powiedzieć, że Hiszpania znajduje się wśród krajów dotkniętych problemami.

statmt.org

Even if I suffered from such modesty as yours, I would not need this advice.
Nawet, gdybym był tak skromny, jak pan, nie potrzebowałbym tych rad.

statmt.org

So, the problem is, yours and mine, all of our systems are changing.
Więc problem jest taki, że wszystkie nasze systemy się zmieniają.

TED

36am: Here's the Guardian's latest story on the snow chaos, written by yours truly.

www.guardian.co.uk

- Once you've removed the wheels, protect the frame by using the plastic clips that come attached to forks on new bikes - if you don't still have yours ask for some at the local bike shop.

www.guardian.co.uk

If yours is sulky, offensive, dope-smoking, raving, fibbing, binge-drinking, expelled from school, needs collecting from the police station occasionally, he or she may well survive it all.

www.guardian.co.uk

To me (a woman with not much in the way of family ties and whose smorgas have probably ended up on more floors than have yours - not that it's a competition) friendships are exceptionally important.

www.guardian.co.uk

You look out on the world and it is already yours'.
Spoglądasz na świat, a on jest już Twój”.

But can you do the same for me in yours?
Ale czy ty potrafisz chronić mnie w swoim?

But my day doesn't begin until I look into yours.
Ale mój dzień nie rozpocznie się, póki nie popatrzę w twoje.

And he has the right to his own life, Just like you've had yours.
A on ma prawo do swojego życia, tak samo jak ty masz swoje.

Well, kind of hard to tell one from the other, face like yours.
Cóż, patrząc na twoją twarz trudno odróżnić jedno od drugiego.

I give people one chance, and you just had yours.
Daje ludziom jedną szansę. Właśnie ją wykorzystaliście.

The decision to be together or not has always been yours.
Decyzja o tym, czy będziemy razem czy nie, zawsze była twoja.

Why can you not stop saying what is in yours?
Dlaczego ty nie możesz przestać mówić, co masz w swojej?

She called up, said her father was a friend of yours.
Dzwoniła, mówiła że jej ojciec był twoim przyjacielem.

And to think he was once a friend of yours.
I pomyśleć, że on był pańskim przyjacielem.

I will no longer stand in the way of yours.
Już nie będę stał ci na drodze.

What is exactly am I in the future of yours?
Kim właściwie jestem w tej twojej przyszłości?

My daughter doesn't love me the way yours does you.
Moja córka nie kocha mnie tak jak twoja ciebie.

You are always with me, everything I have is yours.
Moje dziecko ty zawsze jesteś przy mnie, wszystko, co moje do ciebie należy.

Maybe not, but you clearly think yours is a whole lot better.
Może i tak, ale myślisz, że twoje jest dużo lepsze.

Maybe a friend of yours could use the back room.
Może w tym pokoiku na tyłach chciałby mieszkać twój przyjaciel?

I just don't want her getting involved with a family like yours.
Nie chce żeby była wmieszana w taką rodzinkę jak twoja.

He was no friend of yours, yet is also dead.
On nie był twoim przyjacielem, ale również nie żyje.

I'd like you to meet an old friend of yours.
Pora, byś spotkała jednego ze swoich starych przyjaciół.

The rest of the family has brown eyes and yours are blue.
Reszta rodziny ma brązowe oczy twoje są niebieskie.

Whether she's yours or not you will be no good to her dead.
Twoja czy nie twoja, na nic jej się nie przydasz martwy.

You can learn a lot in a job like yours.
Wiele się może jeszcze pan nauczyć w takiej pracy jak pańska.

I was thinking what I'd have to break of yours.
Zastanawiałem się, co tobie złamać, żebyś spłynął.

I did my part, now you have to do yours.
Zrobiłam moją część, teraz ty musisz zrobić twoją.

I've taken the first step and I now wait for yours.
Zrobiłam pierwszy krok i teraz czekam na twój.

No, I think they were different because yours was private.
Z tą różnicą, że twoja była prywatna.

Whatever you do to me, I will never ever be yours.
Cokolwiek mi zrobisz, nigdy, przenigdy nie będę twoja.

What, you think the only class I took in college was yours?
Co? Myślisz, że w collegu chodziłam tylko na twoje zajęcia?

And sometimes I like my kind of person a lot more than yours.
I czasami lubię siebie... znacznie bardziej niż ciebie.

If he needs a hand to hold, make sure yours is available.
Jeśli bedzie potrzebował ręki do trzymania, masz być pewna że twoja tam będzie.

Do you have any idea how much money my country has given yours?
Masz chociaż pojęcie, ile forsy mój kraj dał twojemu?

Let me be yours. Even if only for a moment.
Pozwól mi się oddać, nawet jeśli tylko na chwilę.

Well, I for one love these new friends of yours.
Tak więc, ja uwielbiam tych twoich nowych przyjaciół.

Now when you do, everything I own will be yours.
Teraz kiedy robisz, wszystko, co posiadam będzie twoim.

Now I do hope you'll be able to make yours.
Teraz mam nadzieję że będę mógł stworzyć własnego.

What will happen now is not for eyes such as yours to see.
To co się teraz zdarzy nie jest dla oczu kobiety takiej jak ty.

Yours is to make him happy for 1 0 minutes.
Twoją jest sprawić, żeby był szczęsliwy przez 10 minut.

So the issue of my life and death is in her hands, not yours.
Więc sprawa mojego życia jest w jej rękach, a nie twoich.

It's how I remember the last 15 minutes of yours.
A oto, jak ja zapamiętałam ostatnie 15 minut twojego.

What are you thinking in that little head of yours?
Co ci siedzi w tej twojej główce?

It was my idea in the first place, not yours!
Co ty o tym wiesz? Po pierwsze, to był mój pomysł, a nie twój!

Why don't you do something about that problem of yours?
Czemu nic nie zrobisz z tym twoim problemem?

Whether you wanted it or not, their lives are yours.
Czy tego chcesz czy nie,ich życie należy teraz do ciebie.

Is this some new case of yours you haven't told me about?
Czy to któraś z twoich spraw, o której mi dotąd nie wspomniałeś?

The house is yours if there's anything you need at all.
Dom jest twój, jeśli będziesz czegoś potrzebować.

Are you ready to go out there and take what's yours?
Jesteście gotowi tam wyjść i wziąć, co wasze?

She's a lot better than that first wife of yours.
Jest dużo lepsza od twojej pierwszej żony.

If you want this man, take his hand in yours.
Jeśli chcesz być jego żoną weź go za rękę

I don't want it to do the same to yours.
Nie chcę żeby to samo staało się twojej.