Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przygłup; jojo, koło Maxwella;

(Verb) wahać się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C jo-jo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jojo

Nowoczesny słownik języka angielskiego

jojo
(pot.) wahać się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

jo-jo

głupek

Wordnet angielsko-polski

(a toy consisting of a spool that is reeled up and down on a string by motions of the hand)
jojo, yoyo, jo-jo, yo-yo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There was a witness who saw them being taken away, yo.
Świadkowie mówili, że ktoś wywiózł dzieci, yo.

OpenSubtitles

Hey, yo, just throw me the keys, and I'll do it.
Hej, tylko rzuć mi kluczyki, i sam to zrobie.

OpenSubtitles

So, I say, 'Perdon, yo no hablo ingles.' ~~~ Well, wouldn't you know, he had been in Honduras for the Peace Corps."
Więc mówię: (po hiszpańsku) "I - nie zgadłabyś - ten facet był na misji w Hondurasie".

TED

We're rebuilding the Shinra Company, yo!
Odbudowujemy Organizację ShinRa, yo!

OpenSubtitles

But there it is: "Yo napot, pacak!"
Nawet wiek lub dwa wieki temu, niewielu wyobrażało sobie taką przyszłość.

TED

I feel like a yo-yo you get to play with.
Czuję się jak jo-jo z którym można się pobawić.

Did you hear about this guy who swallowed a yo-yo?
Słyszałaś o facecie, który połknął yo-yo?

But I am not some goddamn yo-yo that you can just toy with.
Ale nie jestem jakimś cholernym jo-jo, którym możesz się bawić.

I want you to do me, 'cause you're the yo-yo guy.
Przeleć mnie natychmiast, bo jesteś facetem od yo-yo.

I see the car and the yo-yo, but where's the little Lego construction guy?
Widzę samochodzik, jo-jo, ale gdzie się podział mały budowniczy z Lego?

Well, you can get in line for the yo-yo.
Możesz ustawić się w kolejce do jo-jo.

Coming from a guy with a yo-yo collection.
I mówi to gość z kolekcją jo-jo.

And get that yo-yo off the floor.
I zabierz to jo-jo z podłogi.

Your problem is, Pat, you're a classic yo-yo dieter.
Twoim problemem jest to, Pat, że jesteś klasycznym przykładem efektu jo-jo.

Next time he's overseas, be nice if Yo-Yo Ma said that.
Następnym razem, on jest za granicą, byłoby miło, gdyby Yo-Yo Ma powiedział.

Hey, Luke, what instrument does yo-yo ma play?
Na jakim instrumencie ma grać Jo-jo

Remember when you broke my yo-yo?
Pamiętasz, jak zepsułeś moje jo-jo?

I won the World Yo-Yo Contest again in the artisticperformance division.
Ponownie wygrałem World Yo-Yo Contest w kategoriiartystycznej

Oh, my God, what a useless yo-yo!
O mój Boze, co za cholerne jo-jo!

I'll give you this light-up butterfly yo-yo.
Dam ci to świecące jojo z motylem.

That's for Daniel, you miserable yo-yo.
To za Daniela, ty żałosny idioto.

Because they can't fire... the yo-yo master!
Bo nie mogą zwolnić... mistrza yo-yo!

My journey to yo-yo mastery
Moja podróż do maestrii jojo

Every year more than 400 000 young people are added to the long list of those who are destined to know all about the yo-yo effect of dieting.
Co roku ponad 400 000 młodych ludzi dołącza do długiej listy tych, którzy mają okazję dowiedzieć się wszystkiego o efekcie yo-yo towarzyszącym procesowi odchudzania.

Yo-Yo Ma's cousin, little nepotis.
Kuzyn Yo-Yo Ma, mały ulubieniec.

Raymond's on the chess team... ...and his hobbies include stamp collecting and the yo-yo.
Jest w drużynie szachowej, a jego hobby to między innymi zbieranie znaczków i jo-jo.