Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka jidysz;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jidysz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

język nowohebrajski

jidysz (język Żydów aszkenazyjskich)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n (język) jidysz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JIDYSZOWY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

jęz. jidysz
język jidysz
język żydowski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Howard loves the Yiddish expression "To a worm in horseradish, the world is horseradish."
Howard lubi żydowskie powiedzenie: Howard lubi żydowskie powiedzenie: dla robaka z chrzanu cały świat to chrzan.

TED

And my folks are more likely to speak Yiddish around the house
A moi starzy więcej zapewne mówili w domu w Yiddish.

Yiddish was not spoken in east Texas.
Na wschodzie Texasu nie mówiono w języku Yiddish.

Dalia, did you learn yiddish for me?
Nauczyłaś się dla mnie jidyszu?

Not some Yiddish pants salesman turned producer.
A nie jakiegoś żydowskiego sprzedawcy spodni zrobionego producentem.

My children only speak Yiddish.
Moje dzieci mówią tylko Jidysh.

Why are you speaking Yiddish?
Mówisz w Yiddish? - Nauczyłem się.

It is a Yiddish word that means...
To jidyszowe słowo, które oznacza...

It must have been yiddish.
To musiało byś w jidysz.

They all speaks excellent Yiddish.
Oni wszyscy doskonale mówią w jidysz.

And I'il speak Yiddish like a real Jew.
I bede mowil po Yiddish Tak jak prawdziwy zyd.

It's Yiddish, it means village. It doesn't seem to be far from Trachimbrod.
W Jidysz to znaczy wioska. Nie może być daleko od Trachimbrodu.

Her mother, Yiddish actress Zusha Zandberg, had just died of typhus.
Jej matka, aktorka jidysz Zusha Zandberg właśnie zmarła na tyfus.

And I know you know Yiddish.
I wiem, że znasz jidysz.

These include Yitzhak Arad, the former director of Israel's Holocaust Centre, and Fania Brancovskaja, the librarian at the Yiddish Institute at Vilnius University.
Są wśród nich Yitzhak Arad, były dyrektor Centrum Holocaustu w Izraelu, oraz Fania Brancovskaja, bibliotekarka z Instytutu Jidysz Uniwersytetu Wileńskiego.